close window

מהי לשון הרע

מהי לשון הרע

הביטוי השגור בציבור "הוצאת דיבה" קרוי בלשון החוק - פרסום לשון הרע. שתי דרישות אלו: "פרסום" ו - "לשון הרע", מגולמות בחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, ומהוות את שני התנאים לקיומה של עילה להגשת תביעת לשון הרע. כדי להבין את הסיטואציות בהן מתקיימת הוצאת לשון הרע יש להכיר את שתי הדרישות הללו.


לשון הרע, לפי סעיף 1 לחוק מוגדרת כך: דבר שפרסומו עלול –


(1)   להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;

(2)   לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;

(3)   לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;


פרסום, לפי סעיף 2 לחוק מוגדר כך:

(ב)  רואים כפרסום לשון הרע, בלי למעט מדרכי פרסום אחרות:

(1)   אם היתה מיועדת לאדם זולת הנפגע והגיעה לאותו אדם או לאדם אחר זולת הנפגע;

(2)   אם היתה בכתב והכתב עשוי היה, לפי הנסיבות להגיע לאדם זולת הנפגע


במידה ומתקיימים שני התנאים הללו במקביל תתגבש לנפגע עילה להגשת תביעה על הוצאת לשון הרע וניתן יהיה להגיש תביעת לשון הרע לפיצויי ללא הוכחת נזק בסכום של עד 140,000 ש"ח.


לשון הרע באינטרנט:


הייחוד של רשת האינטרנט היא שזו חסרת גבולות פיזיים. המידע ברשת זמין לכל אחד כל העת, כך שלמעשה כל פרסום באינטרנט יקיים את דרישת הפרסום בחוק איסור לשון הרע. מדוע? כי מרגע שעלה דבר כלשהו לרשת, הוא יגיע בסבירות גבוהה לודאי לאדם כלשהו. הייחוד של רשת האינטרנט ומעבר רוב השיח הציבורי לפלטפורמה הזאת, גורר כפועל יוצא הגשת תביעות רבות בעילה של הוצאת לשון הרע, שעניינן הוצאת לשון הרע באינטרנט. למעשה, אלה רוב התביעות לפי חוק איסור לשון הרע בימינו.סיטואציות שכיחות להוצאת לשון הרע באינטרנט:


רשתות חברתיות - זוהי הסיטואציה השכיחה ביותר. בעידן הרשתות החברתיות, הפכו רשתות אלו לכיכר העיר החדשה. הרשתות החברתיות הן כלי בידי כל אדם להפיץ דברים שעל לבו לציבור רחב משניתן לשער. כיום יכול פוסט בפייסבוק לצבור תהודה ולהגיע לתפוצה רחבה מאוד. אולם, על אף המעלות הרבות, גלומים ברשתות החברתיות גם סיכונים למשתמשים בהן. הסיכון המרכזי הוא חשיפה לתביעה על לשון הרע בפייסבוק. כל פוסט בפייסבוק מקיים כאמור את דרישת הפרסום שבחוק איסור לשון הרע. כפועל יוצא, כל פוסט שיש בו לשון הרע, כהגדרתה בחוק, כנגד אדם, יוכל על פניו להקים עילה להגשת תביעת לשון הרע בעילה של הוצאת לשון הרע בפייסבוק כנגד מפרסם הפוסט.    


פורומים - פורומים אינטרנטיים מהווים פלטפורמה טובה להחלפת אינפורמציה בנושאים שונים ומגוונים. גם כאן, קהל היעד הוא רחב ומקיים את דרישת הפרסום. לכן, דברים שיעלו בגדר "לשון הרע" יוכלו להקים עילה להגשת תביעה אזרחית בגין פרסום לשון הרע. בפורומים מקצועיים יש לשים דגש מיוחד על כך שדברים שפורסמו ועלולים לפגוע בעסקו של אדם הם בגדר "לשון הרע", אם כי יכולות לעמוד למפרסם מספר הגנות, במקרים מסוימים, בהתאם להגנות הקבועות בחוק. 


כלל אצבע במקרה של פגיעה מפרסום לשון הרע:


אם אתם הצד שנפגע מהוצאת לשון הרע ברשת, מומלץ בכל מקרה לצלם את המסך שמציג את הדברים הפוגעניים ולשמור את הצילום לצורך ראיה. במקרה בו קיימת שרשרת תגובות כלשהי, יש לצלם גם אותה.  


תפקידו של עורך דין לשון הרע


עורך דין מומחה לתביעות לשון הרע יוכל לעזור מניסיונו הרב והיכרותו את החוק והפסיקה הרחבה בדיני לשון הרע. מומלץ תמיד לפנות לעורך דין בכדי לקבל חוות דעת מקיפה ומקצועית בעניין עילת התביעה, ההגנות האפשריות ופעולות נוספות שניתן לנקוט בכל המישורים האפשריים.


תחום העיסוק המרכזי של משרדנו הינו לשון הרע. לצוות המשרד ניסיון רב בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות הנובעות מחוק איסור לשון הרע. מעבר לכך אנו בעלי התמקצעות בליטיגיציה אזרחית (הדיינות משפטית) וקוצרים הצלחות רבות עבור לקוחותינו.לקבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות צור קשר עם משרדנו: 072-2221780יצירת קשר

שלח
כל הזכויות שמורות ©
צור קשר
שלח