close window

הטרדה מינית

בן קרפל ושות' משרד עורכי דין מתמחה בייצוג בתביעות אזרחיות לפי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק"). החוק, הוא יצור כלאיים מיוחד הקובע נורמות פליליות, ובצדן – בנוסף לסנקציות הפליליות – אפשרות להגיש תביעה אזרחית ולתבוע תרופה כספית.


סעיף 6(א) לחוק קובע כי הטרדה מינית והתנכלות הן עוולות אזרחיות. אם-כן, הטרדה מינית והתנכלות, מהן?


סעיף 3 לחוק קובע רשימה של מקרים המהווים הטרדה מינית והתנכלות. בתוך הרשימה כלולים הדברים המובנים מאליהם, קרי העבירות הפליליות – שאינן אינוס – המזוהות עם הגדרת עבירות המין, לרבות סחיטה בעלת אופי מיני. אך מעבר לזה, החוק קובע נורמות שאינן בבחינת המובן מאליו. למשל, סעיף 3(א)(2) קובע כי הצעות – מילוליות – חוזרות ונשנות הנושאות אופי מיני ומופנות לאדם שהביע חוסר רצון להיענות להצעות, עולות כדי הטרדה מינית. או למשל, סעיף 3(א)(5א) לחוק קובע כי פרסום תצלום, הקלטה או סרט בעלי אופי מיני, מבלי לקבל את הסכמת המצולמים שם, עשויה להוות הטרדה מינית. 


מעבר לכל רשימת המקרים המנויה בסעיף 3 לעיל, חשוב לשים לב כי כבר מלכתחילה, המחוקק לקח בחשבון שישנן אוכלוסיות החשופות יותר מאוכלוסיות אחרות לפגעי ההטרדה המינית. בין אותן אוכלוסיות מנויות אוכלוסיות העובדים, הסטודנטים, תלמידי בית-הספר, תשושי הנפש, חולים המטופלים בידי גורם מקצועי ואף רוכשי השכלה דתית. למשל, לפי סעיף 3(א)(6)(ג), במסגרת יחסי עבודה, די בהצעות חוזרות בעלות אופי מיני כדי לקיים את האיסור שבמעשה, ואין צורך להוכיח שהאדם אליו מופנות ההצעות הביע את התנגדותו. כך הדבר גם בהתייחס לקטינים ולחסרי ישע, וכך גם ביחס לתלמידים מסוגים שונים.


סעיף 6(ב) לחוק, קובע כי לבית-המשפט נתונה הסמכות לפסוק לטובת הנפגע מהטרדה מינית, פיצוי שלא יעלה על 120,000 ₪ וכל זאת ללא הצורך להוכיח נזק ספציפי כתוצאה מההטרדה המינית.


החוק למניעת הטרדה מינית מהווה נדבך חשוב בהתמודדות החברתית עם נגע הניצול המיני וההתעמרות במסגרת יחסי המרות; נגע שיש להוקיע בכל לשון. אולם, בדיוק באותה הנשימה, החוק פותח צוהר לנקמנות מחפירה באמצעות התחזות לנפגע מהטרדה מינית. שכן, במסד הדברים, הפגיעה המינית היא סובייקטיבית באופייה, וקשה ביותר להתחקות באמצעות ראיות מהימנות אחר הילוך הדברים האמיתי שהיה בין שני פרטים בתוך חדר סגור; ואלו הן, למען האמת, מרבית הסיטואציות.


לכן, חשוב ביותר לנהוג בחוק זה משנה זהירות, ובעיקר משנה אחריות. למגינת הלב, קשת המקרים הקולעים לגדרו של החוק היא קשת רחבה. ובכל מקרה, בין אם סברת שנפלת קורבן להטרדה מינית, ובין אם מאשימים אותך שהטרדת מינית את זולתך, המדובר בהליך שתוצאותיו עלולות להיות קשות מנשוא. לכן, ייצוג בידי עורך-דין מנוסה ואחראי, דווקא בעניינים רגישים מעין אלו, חשוב ביותר לסיכויי התביעה, ובעיקר לתוצאות בשטח לאחר ניהול הליך קשה כאמור.

הטרדה מינית
מאמרים אחרונים
כל הזכויות שמורות ©
צור קשר
שלח