close window

תחומי עיסוק

הוצאת דיבה ולשון הרע

הוצאת דיבה ולשון הרע

למשרדנו התמקצעות עמוקה בהוצאת דיבה ודיני לשון הרע. זהו תחום העיסוק המרכזי שלנו, משרדנו בעל ותק רב בניהול תביעות דיבה מן הסבוכות במשק ואנו מייצגים תובעים ונתבעים בכל הערכאות במדינת-ישראל.
הגנת הפרטיות

הגנת הפרטיות

הזכות לפרטיות קיבלה מעמד חוקתי על-חוקי, ומצאה מקומה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. כמו-כן, הזכות לפרטיות באה לידי ביטוי בחקיקה הספציפית, קרי חוק הגנת הפרטיות. אדם שפרטיותו נפגעה, זכאי לתבוע פיצויים כספיים מכוח חוק זה.
הטרדה מינית

הטרדה מינית

הטרדה מינית, מעבר להיותה עבירה, היא עוולה שניתן לתבוע בגינה פיצוי ללא הוכחת נזק. בעידן Me Too, עולם המשפט לא נותר אדיש לשינוי. יחד עם תביעות מוצדקות וחשובות, מוגשות גם תביעות סרק שעלולות להזיק בצורה קיצונית. הייצוג בתיקים אלו – או חתירה לפתרונות לפני הגעה לערכאות – דורש רגישות, מיומנות והבנה עמוקה את התחום
תובענות ייצוגיות

תובענות ייצוגיות

החיים כליטיגטורים וכיועצים המלווים, משפטית ואסטרטגית, חברות בעלות דריסת רגל משמעותית במדינה הדיגיטלית, מייצרים ערך מוסף משמעותי בעולם התובענות היצוגיות; החל מליווי שתכליתו להימנע מהגשת תביעות יצוגיות, וכלה בליטיגציה ובניהול משאים ומתנים מורכבים
ליטיגציה אזרחית

ליטיגציה אזרחית

ליטיגציה היא ניהול ההליך המשפטי בפני הערכאות המוסמכות, החל בבניית האסטרטגיה המשפטית, עובר דרך ניסוח כתבי בי-דין, וכלה בייצוג הפרונטאלי בפני בית-המשפט. יש המומחים בניסוח הסכמים, יש שמומחים בייצוג בפני ערכאות פליליות, ויש המומחים בייצוג דיירים בפרויקט התחדשות עירונית. אך יש שמומחיותם העיקרית היא בייצוג מול הערכאות האזרחיות, תוך הבניית אסטרטגיה משפטית ייחודית וחכמה בעבור כל לקוח של משרדנו.
דיני בעלי חיים

דיני בעלי חיים

דיני בעלי חיים הוא תחום נישתי המקיף את כלל ההתנהלות המשפטית הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לבעלי חיים, החל מחוזי מכר ועד רשלנות רפואית של ווטרינרים.
כל הזכויות שמורות ©
צור קשר
שלח