close window

הוצאת לשון הרע בקבוצת פייסבוק

הוצאת לשון הרע בקבוצת פייסבוק

האם מנהל קבוצת פייסבוק נושא באחריות לפרסומי לשון הרע שפורסמו בקבוצה?

  • במציאות העכשווית קיימות קבוצות פייסבוק לכל תחום; החל מתחביבים, עובר דרך בעלי-מקצוע, מכירת מקרקעין ומיטלטלין וכלה בקבוצות פוליטיות כאלו ואחרות. המסקנה הברורה היא שקבוצות הפייסבוק הן כלי משמעותי להעברת מידע ופרסום ביטויים. לכל קבוצת פייסבוק יש מנהל, מנהלת או כמה מנהלים.


כיום, ידוע לכל כי פרסום פוסט בפייסבוק יכול לשמש עילה לתביעת לשון הרע כנגד מי שפרסם את הפוסט המכפיש במידה והוא מהווה הוצאת לשון הרע כהגרתה בחוק; אך מה ביחס למנהלי הקבוצה ששולטים במידע המפורסם? האם ניתן לתבוע גם אותם? התשובה מפתיעה.


הוצאת לשון הרע בקבוצת פייסבוק  - מה קובעת הפסיקה?

בשורה של פסקי-דין מן העת האחרונה נקבע כי ניתן להחיל את דיני לשון הרע על מנהלי קבוצות פייסבוק. כך, כל זמן שמנהל הקבוצה הוא בעל-שליטה – בפועל – על התכנים המפורסמים בקבוצה (כלומר הוא יכול להחליט להסיר תכנים למשל), ניתן לחייבו בפיצויים ללא הוכחת נזק מכוח סעיף 7א'(ב) או 7א'(ג) לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 (להלן: "החוק") בגין עילה של הוצאת לשון הרע.


חשוב לציין, כי מעבר לפסיקה העדכנית, זה מכבר ניתן להחיל אחריות על מנהלי קבוצות בעילה של הוצאת לשון הרע בפייסבוק, מכוחה של עוולת הרשלנות [סעיפים 35-36 לפקודת הנזיקין] מכוח נוהל "הודעה והסרה". אולם, לפי נוהל הודעה והסרה, יש להקדים פנייה אל בעל הפלטפורמה הפרסומית, ורק אם האחרון מסרב להסרת התכנים מתגבשת עילת תביעה נזיקית.


כמו כן, לפי נוהל הודעה והסרה יש חובה להוכיח נזק וקשר-סיבתי בין ההתרשלות – כלומר הסירוב להסיר את התוכן – לבין גרם הנזק. אין ספק שמדובר במשימות מורכבות שלא בהכרח ניתן לעמוד בהן. 


אולם, לפי הפסיקה העדכנית כאמור, במידה ומתקיימים התנאים להחלת דיני לשון הרע על מנהל קבוצה, ניתן לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק עד סך 140,000 ₪. מידע נוסף ניתן למצוא במאמרנו אודות הגשת תביעת דיבה ללא הוכחת נזק


כמובן, שבין כה וכה חובה לבחון את יסודות העוולה – האם פורסמו דברי לשון הרע מבחינה אובייקטיבית – וחובה לבחון את היתכנות התחולה להגנות. נתבע על הוצאת לשון הרע? חשוב להכיר את ההגנה לנתבעים בתביעת לשון הרע.


אם נפגעת מפרסום לשון הרע בקבוצת פייסבוק – יש מה לעשות (!) אין כל סיבה להיכנע; ניתן לזכות בפיצוי משמעותי ולנסות ולתקן את הנזקים האדירים שפרסום לשון הרע עלול לגרום. לכן, מומלץ לפנות באופן מידי לעורך דין לשון הרע בעל ניסיון והצלחות מוכחות בייצוג תובעים ונתבעים.


לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ללא עלות צור קשר עם משרדנו: 072-2221780
יצירת קשר

שלח
כל הזכויות שמורות ©
צור קשר
שלח