close window

לשון הרע הגשת קובלנה פלילית לפי חוק איסור לשון הרע

לשון הרע הגשת קובלנה פלילית לפי חוק איסור לשון הרע

ברוב רובם המכריע של המקרים, תביעה פלילית תוגש ותנוהל על ידי מדינת ישראל. במקרים אלו, מדינת ישראל תוכתר כתובעת ותיוצג על ידי הפרקליטות.


חוק איסור לשון הרע  קובע כי, הוצאת לשון הרע או הוצאת דיבה היא עוולה אזרחית ובאותה נשימה גם עבירה פלילית.


כך, ההסדר המיוחד בחוק איסור לשון הרע, מאפשר לאדם פרטי לפתוח בהליך פלילי באמצעות הגשת קובלנה פלילית כנגד אדם אחר אם – כן מאותו רגע ואילך הקובל מנהל כנגד הנקבל הליך פלילי לכל דבר ועניין.


העונש בצד העבירה הפלילית לפי חוק איסור לשון הרע עומד כיום על שנת מאסר. נטל ההוכחה במסגרת ניהול קובלנה פלילית הוא כמובן גבוהה יותר ומחמיר יותר מזה שבהליך האזרחי. בעוד שבתביעת דיבה אין חובה להוכיח את כוונתו של המפרסם בכדי לזכות בפיצויים, כאשר מגישים קובלנה פלילית, יש צורך להוכיח שהמפרסם נתכוון לפגוע במושא הפרסום.


ההבדל בין תביעה אזרחית על הוצאת לשון הרע לקובלנה פלילית

 

הבדל נוסף בין תביעה אזרחית לבין קובלנה פלילית הוא יסוד הפרסום הנדרש, בעוד שבתביעה אזרחית נדרש להוכיח כי פרסום הדיבה הגיע לאדם אחד בלבד זולת האדם הנפגע בכדי לזכות בפיצויים. בקובלנה פלילית נדרש להוכיח כי פרסום לשון הרע הגיע לפחות לשני בני אדם.


המסקנה ברורה:  פתיחת הליך פלילי בדרך של קובלנה פלילית עלול לגרום לנזק חמור וארוך טווח לנקבל. מעטות הקובלנות שהתקבלו בענייני לשון הרע במדינת ישראל ועדין יש לנהוג במשנה זהירות אם חלילה מוגשת כנגדך קובלנה פלילית.לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות צור קשר עם משרדנו: 072-2221780

  יצירת קשר

שלח
כל הזכויות שמורות ©
צור קשר
שלח