close window

לשון הרע הגשת קובלנה פלילית לפי חוק איסור לשון הרע

לשון הרע הגשת קובלנה פלילית לפי חוק איסור לשון הרע

הוצאת לשון הרע כעבירה פלילית - הקדמה:

ברוב רובם המכריע של המקרים, תביעה פלילית (כתב אישום) תוגש ותנוהל על ידי מדינת ישראל. במקרים אלו, מדינת ישראל תוכתר כתובעת ותיוצג על ידי הפרקליטות.

חוק איסור לשון הרע  קובע כי, הוצאת לשון הרע או הוצאת דיבה היא עוולה אזרחית ובאותה נשימה גם עבירה פלילית.

כך, ההסדר המיוחד בחוק איסור לשון הרע, מאפשר לאדם פרטי לפתוח בהליך פלילי באמצעות הגשת קובלנה פלילית כנגד אדם אחר אם – כן מאותו רגע ואילך הקובל מנהל כנגד הנקבל הליך פלילי לכל דבר ועניין.


העונש על עבירה פלילית לפי חוק איסור לשון הרע:

העונש בצד העבירה הפלילית לפי חוק איסור לשון הרע עומד כיום על שנת מאסר. נטל ההוכחה במסגרת ניהול קובלנה פלילית הוא כמובן גבוהה יותר ומחמיר יותר מזה שבהליך האזרחי. בעוד שבתביעת דיבה אין חובה להוכיח את כוונתו של המפרסם בכדי לזכות בפיצויים, כאשר מגישים קובלנה פלילית, יש צורך להוכיח שהמפרסם נתכוון לפגוע במושא הפרסום.

תשובות לשאלות על הוצאת דיבה ניתן למצוא במאמרנו על שאלות ותשובות בתביעות דיבה.


ההבדל בין תביעה אזרחית על הוצאת לשון הרע לקובלנה פלילית:

הבדל נוסף בין תביעת לשון הרע אזרחית לבין קובלנה פלילית הוא יסוד הפרסום הנדרש, בעוד שבתביעה אזרחית נדרש להוכיח כי פרסום הדיבה הגיע לאדם אחד בלבד זולת האדם הנפגע בכדי לזכות בפיצויים. בקובלנה פלילית נדרש להוכיח כי פרסום לשון הרע הגיע לפחות לשני בני אדם.

מידע אודות סכומי הפיצויים הנפסקים בתביעות אזרחיות על הוצאת לשון הרע ניתן למצוא במחקר מקיף שערכנו בנושא הפיצויים הנפסקים בתביעות על הוצאת לשון הרע.


המסקנה ברורה: פתיחת הליך פלילי בדרך של קובלנה פלילית עלול לגרום לנזק חמור וארוך טווח לנקבל. מעטות הקובלנות שהתקבלו בענייני לשון הרע במדינת ישראל ועדין יש לנהוג במשנה זהירות אם חלילה מוגשת כנגדך קובלנה פלילית ולהתייעץ עם עורך דין ללשון הרע שזהו תחום עיסוקי המרכזי והוא בעל ניסיון והצלחות מוכחות בתחום.


לקבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות צור קשר עם משרדנו: 072-2221780

יצירת קשר

שלח
כל הזכויות שמורות ©
צור קשר
שלח