close

מהי לשון הרע

מהי לשון הרע

הביטוי השגור בציבור "הוצאת דיבה" קרוי בלשון החוק - פרסום לשון הרע. שתי דרישות אלו: "פרסום" ו - "לשון הרע", מגולמות בחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, ומהוות את שני התנאים לקיומה של עילה להגשת תביעת לשון הרע. כדי להבין את הסיטואציות בהן מתקיימת לשון הרע יש להכיר את שתי הדרישות הללו.


לשון הרע, לפי סעיף 1 לחוק מוגדרת כך: דבר שפרסומו עלול –


(1)   להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;

(2)   לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;

(3)   לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;


פרסום, לפי סעיף 2 לחוק מוגדר כך:

(ב)  רואים כפרסום לשון הרע, בלי למעט מדרכי פרסום אחרות:

(1)   אם היתה מיועדת לאדם זולת הנפגע והגיעה לאותו אדם או לאדם אחר זולת הנפגע;

(2)   אם היתה בכתב והכתב עשוי היה, לפי הנסיבות להגיע לאדם זולת הנפגע


לשון הרע באינטרנט:


הייחוד של רשת האינטרנט היא שזו חסרת גבולות פיזיים. המידע ברשת זמין לכל אחד כל העת, כך שלמעשה כל פרסום באינטרנט יקיים את דרישת הפרסום בחוק איסור לשון הרע. מדוע? כי מרגע שעלה דבר כלשהו לרשת, הוא יגיע בסבירות גבוהה לודאי לאדם כלשהו. הייחוד של הרשת, ומעבר רוב השיח הציבורי לפלטפורמה הזאת, גורר כפועל יוצא תביעות דיבה רבות שעניינן הוצאת דיבה באינטרנט. למעשה, אלה רוב התביעות לפי חוק איסור לשון הרע בימינו.סיטואציות שכיחות להוצאת לשון הרע באינטרנט:


רשתות חברתיות – זוהי הסיטואציה השכיחה ביותר. בעידן הרשתות החברתיות, אלה הפכו לכיכר העיר החדשה. הרשתות החברתיות הן כלי בידי כל אדם להפיץ דברים שעל לבו לציבור רחב משניתן לשער. כיום יכול פוסט בפייסבוק לצבור תהודה ולהגיע לתפוצה רחבה מאוד. אולם, על אף המעלות הרבות, גלומים ברשתות החברתיות גם סיכונים למשתמשים בהן. הסיכון המרכזי הוא חשיפה לתביעת דיבה. כל פוסט בפייסבוק מקיים כאמור את דרישת הפרסום שבחוק איסור לשון הרע. כפועל יוצא, כל פוסט שיש בו לשון הרע כנגד אדם, יוכל על פניו להקים עילה לתביעת לשון הרע בפייסבוק כנגד מפרסם הפוסט.    


פורומים - פורומים אינטרנטיים מהווים פלטפורמה טובה להחלפת אינפורמציה בנושאים שונים ומגוונים. גם כאן, קהל היעד הוא רחב ומקיים את דרישת הפרסום. לכן, דברים שיעלו בגדר "לשון הרע" יוכלו להקים עילה לתביעת דיבה. בפורומים מקצועיים יש לשים דגש מיוחד על כך שדברים שפורסמו ועלולים לפגוע בעסקו של אדם הם בגדר "לשון הרע", אם כי יכולות לעמוד למפרסם מספר הגנות במקרים מסוימים.  


אם אתם הצד הנפגע, מומלץ בכל מקרה לצלם את המסך שמציג את הדברים הפוגעניים ולשמור את הצילום לצורך ראיה. במקרה בו קיימת שרשרת תגובות כלשהי, יש לצלם גם אותה.  


תפקידו של עורך דין הוצאת דיבה


עורך דין מומחה לתביעות דיבה יוכל לעזור מנסיונו הרב והיכרותו את החוק והפסיקה הרחבה בדיני לשון הרע. מומלץ תמיד לפנות לעורך דין בכדי לקבל חוות דעת מקיפה ומקצועית בעניין עילת התביעה, ההגנות האפשריות ופעולות נוספות שניתן לנקוט בכל המישורים האפשריים. לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות צור קשר עם משרדנו: 072-2221780
יצירת קשר

שלח
כל הזכויות שמורות ©
צור קשר
שלח