close window

פגיעה בשם הטוב מול הזכות לחופש הביטוי - האיזון הראוי

פגיעה בשם הטוב מול הזכות לחופש הביטוי - האיזון הראוי

חוק איסור לשון הרע- האיזון שבין הפגיעה בשם הטוב לבין חופש הביטוי:

חוק איסור לשון הרע, מהווה, הלכה למעשה, את האיזון החוקתי בין הזכות לשם טוב לבין הזכות לחופש ביטוי. שתי הזכויות הללו, הן זכויות חוקתיות שוות מעמד הנובעות בעיקרן מזכות היסוד לכבוד-האדם.


הצורך באיזור בין הזכויות אלו מובן וברור. שכן, ביטוי עלול לפגוע בשמו הטוב של אדם, והשמירה על השם הטוב עלולה לפגוע בחירותו של אדם להתבטא כאוות נפשו. אם-כן, בלא איזון ראוי, לא תהיה משמעות אמיתית, וזה אם לנקוט בלשון המעטה, לא לחופש הביטוי, ולא לשמירה על השם הטוב. בשפה פשוטה, האיזון הראוי הוא זה שיעניק חיים הן לחופש הביטוי והן לזכות לשם טוב, וזאת מבלי לפגוע בלב ליבה של אף אחת מן הזכויות. 


אז מתי יכולה הזכות לחופש הביטוי להפוך לעוולה על פי החוק:

חוק איסור לשון הרע קובע כי בנסיבות מסויימות, ולשם קידום ערכים מסויימים הנהוגים במשטר דמוקרטי, נעדיף את הזכות לחופש ביטוי על שמו הטוב של אדם, ובמקרים אחרים, שלגישתי מהווים את רוב המקרים, נעדיף את הזכות לשם הטוב, ונעניק הגנה פחותה לחירות הדיבור. כל זאת, לאור העובדה כי המחוקק קבע בחוק איסור לשון הרע מספר מקרים כגון "פרסומים מותרים", הגנות חלקיות, הגנות מוחלטות וחזקות משפטיות הניתנות, רובן ככולן, לסתירה, אשר בהתקיימן חופש הביטוי יישוג בפני הזכות לשם הטוב והמקרה יהווה עילה להגשת תביעת לשון הרע. במקביל, גם הפסיקה סללה נתיבים המשנים את מערך הזכויות בהתאם לאופי הביטוי, היסוד הנפשי של המתבטא, הסיבות להוצאת הדיבה, ואפילו מיהות המתבטא או הנפגע מהביטוי ומיקומו בקהילה. 


המסקנה ברורה: ישנן אין-ספור סיטואציות, המובילות לאין-ספור איזונים אפשריים. אומנות הייצוג המשפטי בתביעות דיבה ולשון הרע, לפי חוק איסור לשון הרע, היא אמנות הברירה. עורך דין לשון הרע המתמחה בייצוג תובעים ונתבעים בתחום זה, יידע לקרוא את הסיטואציה, ולהתאים עבורה, על סמך ניסיונו ומומחיותו, את האיזון הקרוב ביותר לאיזון שסביר שיעניק לסיטואציה בית המשפט.


על כן, במידה ותביעת לשון הרע מרחפת מעל ראשך! או שאתה סבור שמגיע לך פיצוי על הוצאת דיבה. חשוב מאד בתור שלב ראשון לא לנקוט בפעולה הקשורה לפרסום הפוגעני שכן, כל פעולה מצידך עלולה להכריע את גורל התביעה ולגרור אחריה השלכות קשות.

לכן, במידה והוכפשת או נפגעת מהוצאת דיבה או שהוגשה כנגדך תביעת לשון הרע, מומלץ מאד ואף הכרחי, לפנות מיד לעורך דין בעל ניסיון וידע רב בדיני לשון הרע, בעל הצלחות בייצוג תובעים ונתבעים בכל הערכאות השיפוטיות, ולקבל את הייעוץ המתאים לסיטואציה הייחודית שלך.


לקבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות צור קשר עם משרדנו: 072-2221780


יצירת קשר

שלח
כל הזכויות שמורות ©
צור קשר
שלח