close window

הוצאת דיבה בעבודה

הוצאת דיבה בעבודה

נפגעת מהוצאת דיבה בעבודה?

בשנת 2009 תוקן חוק בית הדין לענייני עבודה. במסגרת התיקון נוסף סעיף 24(א)(ד1) אשר מקנה לבית הדין לעבודה, סמכות  לדון בתביעות דיבה שנוצרו במסגרת יחסי עובד מעביד.


איך מתגבשת עילת תביעת לשון הרע או תביעת דיבה?

חוק איסור לשון הרע קובע כי, לשון הרע הינה דבר אשר הפרסום שלו עלול לעשות אדם מטרה, לבוז לשנאה וללעג. ובנוסף דבר אשר יכול לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו ובמקצועו. מעביד, ממונה ישיר או עקיף, אשר התבטא בצורה פוגעת ומעליבה אם בעל פה, אם בכתב, אם באמצעים אלקטרונים יכול להקים לך עילת תביעת לשון הרע.

התנאים להגשת תביעת לשון הרע/ דיבה בבית הדין לעבודה:

· השמיצו אותך בכתב ו/או בעל-פה במסגרת עבודתך.
· מדובר בהשמצות פוגעניות ומבזות ללא בסיס.
· הדברים הופצו לאדם אחד נוסף מלבדכם.
· ישנו תיעוד על הדברים שנאמרו.

פיצויים לפי חוק איסור לשון הרע:

חוק איסור לשון הרע מאפשר קבלת פיצויים ללא הוכחת נזק על הוצאת לשון הרע אשר עומדים נכון להיום לאחר הצמדה למדד על 70,000 ש"ח. במידה וניתן יהיה להוכיח כי הפגיעה בשם הטוב נעשתה בכוונה או בזדון, ניתן יהיה לתבוע פיצויים עד לסך של 140,000 ש"ח.

מתי פרסום לשון הרע יזכה להגנה על פי החוק:

חוק איסור לשון הרע מעניק מספר הגנות לנתבעים על פי חוק איסור לשון הרע, אשר רלוונטיות גם להליכים המתקיימים בבית הדין לעבודה:

· הגנות מוחלטות על פי סעיף 13 לחוק איסור לשון הרע.
· הגנת אמת בפרסום על פי סעיף 14 לחוק איסור לשון הרע.
· הגנת תום הלב על פי סעיף 15 לחוק איסור לשון הרע.

פגיעה בשמו הטוב של אדם בעבודה יכולה לגרום לפגיעה ולנזק רב ומתמשך. אם נפגעת אל תישאר אדיש ופנה לעורך דין שתחום עיסוקו המרכזי הינו דיני לשון הרע לבירור זכויותיך.


לקבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות צור קשר עם משרדנו: 072-2221780

 

יצירת קשר

שלח
כל הזכויות שמורות ©
צור קשר
שלח