close window

מקרים נפוצים של פגיעה בפרטיות

פגיעה בפרטיות - הקדמה:

סעיף 4 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), קובע כי פגיעה בפרטיות עולה כדי עוולה אזרחית שיכולה לשמש עילה לתביעה אזרחית בגין פגיעה בפרטיות. 


סעיף 29א'(ב)(1) קובע כי לבית-המשפט נתונה סמכות לפסוק פיצויי עד סך 50,000 ש"ח לנפגע מפגיעה בפרטיות. סעיף 29א'(ב)(2) לחוק, מאפשר לבית-המשפט לפסוק עד סך 100,000 ש"ח מבלי הוכחת נזק, בהינתן שהוכח כי הפוגע התכוון לפגוע בנפגע. סכומים משמעותיים לכל דעה.


אם-כן, נותר לשאול מהי פגיעה בפרטיות? 

באופן מפתיע, החוק לא מגדיר מהי פגיעה בפרטיות. במקום להגדיר מהי פגיעה בפרטיות, סעיף 2 לחוק מונה רשימה בת 11 נסיבות עקרוניות שמהוות פגיעה בפרטיות; והרי זו רשימה פתוחה, הגם שמעולם לא נפסקו פיצוים בגין פגיעה בפרטיות שאינה קולעת לאחת מתוך 11 הנסיבות כאמור.


נבקש להאיר עיניכם, ולהצביע על כמה התנהגויות נפוצות ביותר, שעשויות להיחשב לפגיעה בפרטיות:

(א) שליחת צילום מסך מהוואטס-אפ (WHATSAPP): סעיף 2(5) לחוק, קובע כי "העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסום, או שימוש בתכנו, בלי רשות מאת הנמען או הכותב [...]" היא פגיעה בפרטיות. נטול סיטואציה שניתן להניח כי מוכרת היא לכל, בה נתקבלה במכשיר הטלפון הודעה מעניינת או מצחיקה וברצונך לשתף אדם אחר בתוכן ההודעה. לכן, צילמת את מסך הטלפון ושלחת לחבר קרוב. זו סיטואציה שלכאורה עולה כדי פגיעה בפרטיות.  


(ב) חשיפת סוד: סעיף 2(8) לחוק קובע כי "הפרה של חובת סודיות לגבי עניניו הפרטיים של אדם, שנקבעה בהסכם מפורש או משתמע" היא פגיעה בפרטיות. ניתן לטעון, כי כאשר אדם מספר לחברו דבר מה, ודורש ממנו שישמור את הדבר לעצמו בלבד, והחבר כאמור מביע הסכמה לשמירת הסוד, נוצר בין השניים הסכם משתמע לעניין זה. לו הסוד ייחשף, ייחשף לכאורה גם מגלה הסוד לתביעה אזרחית בסכומים משמעותיים.


(ג) שיח על סיטואציות מיניות עם צדדים שלישיים: סעיף 2(11) לחוק, קובע כי "פרסומו של עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות עברו המיני, או למצב בריאותו, או להתנהגותו ברשות היחיד" הוא פגיעה בפרטיות. "פרסום" לעניין זה הוא הפצת ביטוי לאדם אחד נוסף בלבד!. לכן, שיח בין שני חברים, בו האחד מספר למשנהו על עברו המיני עם צדדים שלישיים, הוא שיח שלכאורה אסור לפי החוק, והוכחה שאכן נעשה דבר שכזה תזכה את הנפגע בפיצויים משמעותיים.


הייתכן? האם כל דבר הפך לפגיעה בפרטיות? 

למען האמת, התשובה היא בחיוב. חוק הגנת הפרטיות כאמור נחקק לפני שנים רבות, והרבה קודם לעידן האינטרנט והטלפונים החכמים והרבה קודם למהפכת הנגישות למידע. לכן, כיום, ישנן פעולות יום-יומיות שאינן חוקיות אשר ניתן לתבוע בגינן. אולם, סעיף 6 לחוק קובע בפירוש כי לא תהא זכות לתביעה בגין פגיעה בפרטיות שאינה פגיעה של ממש בזכות; וכך גם הפסיקה מפרשת את הוראת החוק.


העולם המודרני אמביוולנטי במיוחד ביחסו לזכות לפרטיות. מחד-גיסא, לא נותרו עוד הרבה חלקות של פרטיות בעולם בו כל פיסת מידע מתועדת, מצולמת, מוקלטת ומוסרטת; לא נותרה פרטיות בעולם בו כל התקן עשוי להיות מחובר לרשת האינטרנט. אך מאידך-גיסא, ודווקא משום שהפרטיות נפרצה לחלוטין ומוסד הפרטיות עובר תמורות משמעותיות, באותם המקומות בהם מצטיירת פגיעה של ממש בפרטיות, בתי-המשפט רואים זאת במשנה החומרה.


כפי המקרים הנפוצים שצוינו לעיל, ישנן עוד אין-ספור סיטואציות שעשויות להיות לפגיעה בפרטיות. בין הנפוצות ביותר ניתן למצוא: צילום אדם כשהוא בביתו; האזנה אסורה; פרסום תצלום משפיל ועוד. כמו כן עולה השאלה האם צילום אדם ללא ידיעתו מהווה פגיעה בפרטיות.


החשוב הוא להבין שרשימת הנסיבות מייצרת הגדרה רחבה במיוחד לפגיעה בפרטיות. לכן, אם חשת שפרטיותך נפגעה, יכול מאוד להיות שהחוק לצדך ומומלץ להיוועץ בעורך דין מומחה בחוק הגנת הפרטיות, שיהא בכוחו לשקף בעבורך את המציאות המשפטית ולהסביר האם מדובר בפגיעה של ממש, כזו המזכה בפיצויים, או שמא מדובר בעניין של מה בכך. כמו-כן, משום הרגישות הרבה שבניהול תיקים כאמור, חשובה ביותר הדיסקרטיות, ובתוך כך המיומנות המשפטית שתאפשר להליך התביעה להישאר דיסקרטי כך שאיש לא ידע שתבעת את זכותך לפרטיות בכסף.


עיסוקנו העיקרי הינו בתביעות על הוצאת לשון הרע וחוק הגנת הפרטיות. לצוות המשרד ניסיון עשיר בייצוג תובעים ונתבעים, בכל הארץ, בתביעות אזרחיות המוגשות בעילה של פגיעה בפרטיות. אנו מתמקצעים בליטיגציה אזרחית (הדיינות משפטית) ומעניקים יחס אישי וייעוץ וליווי מקצועי בכל תיק ותיק עד למיצוי כל זכויותיהם של לקוחותינו.


לקבלת ייעוץ משפטי ניתן לפנות למשרדנו: 072-2221780מקרים נפוצים של פגיעה בפרטיות
אודות הכותבים
בן ואדם קרפל
בן ואדם קרפל

עורך-דין בן קרפל מייסד המשרד ונמנה על עורכי-הדין הבולטים והמוצלחים בדיני לשון הרע והגנת הפרטיות. מעל לכל בן הוא ליטיגטור שחי באולמות בתי-המשפט ונושם את הייצוג המשפטי בשדה האזרחי;

הישגיו המרשימים בניהול מאות משברים ותיקי לשון הרע בפני כלל הערכאות המשפטיות  - הולכים פניו. עורך הדין אדם קרפל, שותף במשרד ומעורכי הדין הבולטים בדיני לשון הרע והגנת הפרטיות בישראל. אדם מייצג בכל הערכאות, מנהל משאים-וומתנים, מלווה את לקוחות המשרד ומצוי בקשרים ייחודיים עם משפיעני רשת ואנשי מפתח בשוק התקשורת המודרני

מאמרים אחרונים
כל הזכויות שמורות ©
צור קשר
שלח