close window

פגעו לכם בפרטיות? הנה התשובות!

פגעו לכם בפרטיות? הנה התשובות!

מהי פגיעה בפרטיות?


חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו קובע כי לכל אדם באשר הוא נתונה זכות לפרטיות. הגדרת הזכות לפרטיות היא משימה מורכבת ביותר, וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") לא נדרש למשימה זו. במקום זאת, חוק הגנת הפרטיות קובע כי אסור לפגוע בפרטיותו של אדם ללא הסכמתו, וכמעט באותה הנשימה סעיף 2 לחוק מונה 11 סיטואציות שכל אחת מהן נחשבת פגיעה בפרטיות; הכל, מבלי לגרוע מכלליות ההגדרה כמובן. סעיף 4 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי ניתן להגיש תביעה לפיצוי ללא הוכחת נזק על פגיעה בפרטיות וסעיף 5 לחוק קובע כי חלק מן הפגיעות בפרטיות (המנויות בסעיף 2) הן גם עבירה פלילית שהעונש המקסימלי בגינה הוא עד 5 שנות מאסר בפועל; אך בעבור זה, חובה להוכיח כי הפגיעה בפרטיות נעשתה בזדון.


מהן אותן 11 סיטואציות שמהוות פגיעה בפרטיות? להלן, פרשנות קצרה וחופשית לכל אותן הסיטואציות.


1.  בילוש שעלול להטריד (או "הטרדה אחרת"): כלומר, כל הטרדה יכולה להיות פגיעה בפרטיות;

2.  האזנה בניגוד לדין: בהתאם לסעיף, הקלטה או ציטוט במקום שבו הדין אוסר על כך;

3.  צילום אדם ברשות היחיד: כלומר, תיעוד אדם במקום שבו הוא מצפה לפרטיות מוגברת, קרי בביתו;

4.  פרסום תצלום של אדם בנסיבות אשר עלולות לגרום למושא הפרסום השפלה או ביזוי: כלומר, גם אם אדם צולם (כדין) ברבים, אך הפרסום עלול להשפיל את האדם, יראו בזה פגיעה בפרטיות;  

5.  העתקת תוכן כתוב שמלכתחילה לא נועד לפרסום (לעניין זה, העתקה היא כל שימוש בתוכן) בהיעדר רשות מפורשת: כלומר,

     אדם שמעתיק במחשכים מכתב אישי (אפילו הודעות וואטסאפ לצורך העניין) ועושה בו שימוש, פוגע בפרטיות(!);

6.  שימוש בשמו של אדם (לרבות בכינויו), או בתמונתו או בקולו, כאשר השימוש נעשה למטרות רווח: כלומר, ישנן סיטואציות בהן פורסמה תמונתו של אדם, בנסיבות שאינן משפילות, ועדיין הדבר יהווה פגיעה בפרטיות כל עוד המפרסם התכוון לעשות בזה רווח (למשל מודעות פרסומיות):

7.  הפרת חובת סודיות מן הדין בקשר לעניינים הפרטיים של האדם: כלומר, מקום בו הדין קבע הגנה על ענייניו הפרטיים של אדם, ואדם אחר נטל לעצמו את החופש להפר את הוראות הדין, המדובר בפגיעה בפרטיות;

8.  הפרה של חובת סודיות מכוח הסכם לגבי ענייניו הפרטיים של אדם: כלומר, מקום בו אדם ציפה לפרטיות בהסתמכו על הסכם, קרי שני בני אדם קבעו לשמור בסוד דבר מה והסוד הופר – המדובר בפגיעה בפרטיות;

9. שימוש בידיעה אודות עניינים פרטיים (לרבות מסירת הידיעה לאדם אחר, בניגוד למטרה שלשמה נמסרה):  

    כלומר, מקום בו ידיעה על עניין פרטי של אדם הגיעה לאדם אחר, ואותו אדם אחר השתמש בה, המדובר בפגיעה 

    בפרטיות;

10. פרסום או שימוש בדבר מה שהושג תוך פגיעה בפרטיות לפי פסקאות(1) עד (7) או(9): כלומר פרסום דבר מה שהושג תוך הפרת אחד הסעיפים הנ"ל (חוץ מסעיף 8) הוא פגיעה בפרטיות.

11. פרסום הנוגע לצנעת הפרט, או להתנהגות ברשות היחיד, או למצב הרפואי של אדם או לעברו המיני – הוא פרסום שמהווה פגיעה בפרטיות.


מעשה הנכלל באחת מ-11 הסיטואציות דלעיל, מהווה פגיעה בפרטיות. כל עוד לא מדובר בפגיעה זניחה ביותר בפרטיות (כאמור בסעיף 6 לחוק) לכאורה מדובר במקום בו לנפגע נתונה זכות תביעה אזרחית לפי סעיף 4 לחוק הגנת הפרטיות. במקרה זה ניתן יהיה להגיש תביעה על פגיעה בפרטיות ללא הוכחת נזק. מידע נוסף ניתן למצוא במאמרנו מקרים נפוצים של פגיעה בפרטיות.


הגנות על נתבעים בשל פגיעה בפרטיות:


על אף האמור לעיל, סעיף 18 לחוק הגנת הפרטיות קובע הגנות מפני תביעה. ההגנות מחולקות ל-3 קבוצות:


(א) פטורים, אשר מפנים לסעיף 13 לחוק איסור לשון הרע - המדובר במעשים מותרים שהמחוקק העדיף בהם את חופש הביטוי, הדיון והאסיפה, או את זכות הציבור לדעת על הזכות לפרטיות;

(ב) הגנות תום לב, לפיהן בסיטואציות מסוימות (המוגדרות בחוק) תקום הגנה טובה אם הפוגע פעל בתום לב;

(ג) הגנה הדומה להגנת אמת בפרסום כפי שמופיע בחוק איסור לשון הרע, אך שמה את הדגש על העניין הציבור וקובעת כי הפרסום צריך שלא להיות כוזב.


מידע נוסף בנושא ניתן למצוא במאמרנו בנושא - הגנות לנתבעים בשל פגיעה בפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות. 


לסיכום:


הזכות לפרטיות היא מעיקרי היסוד בשיטה הדמוקרטית; אין דמוקרטיה שאינה מעניקה זכות לפרטיות לאזרחיה, ואין אזרחים במדינה דמוקרטית שיסבלו חיים נעדרים זכות מוגנת לפרטיות. אלא שבמציאות החיים המודרנית – וביתר שאת כאשר מדובר בחברה דמוקרטית מרובת דעות ועמדות – מעשים רבים כוללים פגיעה מסוימת בזכותו לפרטיות של הזולת; החל מצילום המרחב הציבורי והתיעוד החדשותי, דרך עבודת חוקרים פרטיים למשל, וכלה בחיטוט מודרני בטלפונים סלולריים בין בני זוג.

לגבי חלק מאותם מעשים פוגעניים נקבע בפירוש שמדובר במעשים מותרים, אך לגבי מעשים אחרים המצב שונה בתכלית. החשוב הוא, שפגיעה בפרטיות בדרך כלל מלווה בתחושה קשה של פגיעה באוטונומיה ואף בזכות לעשות ככל העולה על רוחך במרחב הפרטי ולא להיות מושא לשפיטה או לביקורת.

 

אם התחושה הזו היא מנת-חלקך, סביר ביותר להניח שפרטיותך נפגעה. כדי להבין את עצמת הפגיעה במונחים משפטיים ולדעת האם המקרה שלך אכן מהווה פגיעה בפרטיות ויוצר עילת תביעה, או במידה והוגשה כנגדך תביעה יתכן וקיימות לך אחת או יותר מההגנות הקבועות בחוק. לכן, חובה להיוועץ במשרד עורכי-דין בעל מומחיות של ממש בניהול הליכים לפי חוק הגנת הפרטיות. 


לקבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות צור קשר עם משרדנו: 072-2221780


יצירת קשר

שלח
כל הזכויות שמורות ©
צור קשר
שלח