close window

פיצויים מכוח חוק הגנת הפרטיות

מהו גובה הפיצוי שניתן לתבוע בתביעה על פגיעה בפרטיות?


חוק הגנת הפרטיות מסמיך את בית המשפט לפסוק לאדם שפרטיותו נפגעה פיצויים ללא הוכחת נזק של עד 50,000 ₪.

במידה ומי שפרטיותו נפגעה יוכיח כי הפגיעה בפרטיות נעשתה בכוונה לפגוע בו, בית המשפט יהיה רשאי לפסוק לזכותו כפל פיצויים, קרי עד 100,000 ש"ח ללא הוכחת נזק.


באותה נשימה, חשוב לציין כי בתי המשפט לא נוטים לפסוק פיצויים על מקרים קלים, פשוטים וזניחים של פגיעה בפרטיות.


מהו אם כן המבחן המשפטי לפגיעה בפרטיות?

המבחן בו משתמשים ביתי המשפט על מנת לבחון את המעשה שגרם לפגיעה בפרטיות והאם פגיעה זו מצדיקה פסיקת פיצויים לפי חוק הגנת הפרטיות, הינו: מידת הפגיעה בנפגע על פי מבחן האדם הסביר ובהסתכלות אוביקטיבית לחלוטין, ולא מנקודת מבטו של הנפגע. מידע נוסף בנושא ניתן למצוא במאמרנו בנושא מקרים נפוצים של פגיעה בפרטיות.


על כן, טרם הגשת תביעה על פי חוק הגנת הפרטיות כדאי להתייעץ עם עורך דין אשר בקיא בתחום הגנת הפרטיות, שיוכל להעריך את החשיפה המשפטית, סיכויי התביעה וגובה הפיצוי.


לקבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות צור/י קשר: 072-2221780


יצירת קשר

שלח
כל הזכויות שמורות ©
צור קשר
שלח