close

שאלות ותשובות

שאלות ותשובות
מהי הוצאת דיבה?

הוצאת דיבה הינה המונח המקובל להוצאת לשון הרע. "לשון הרע" מוגדר בסעיף 1 לחוק איסור לשון הרע כדלקמן:

פרסום שיכול להשפיל אדם, לשימו לבוז, ללעג ולקלס וכפועל יוצא לפגוע בו ובמשלח ידו. כמו כן , לשון הרע גם יכולה להיות פרסום אשר משפיל אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילוי, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו. כדי לבדוק האם הכפשה או פגיעה כלשהי מהוות הוצאת דיבה מומלץ להתייעץ עם עורך דין לשון הרע בעל ותק וניסיון בתחום.

האם כל פרסום שקרי הוא הוצאת דיבה?

לאו דווקא, בכדי שפרסום יהווה הוצאת דיבה, עליו להיכנס בהגדרת הסל של סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע. ההגדרה קובעת שעל מנת שתתגבש עילה להגשת תביעה דיבה, יש להוכיח שהפרסום עלול היה להשפיל, ולבזות את האדם. על כן, במידה שהפרסום השקרי לא עושה זאת, משמע אין הוא מהווה פגיעה בשם הטוב ולא תקום עילה להגשת תביעת לשון הרע על פי החוק. האם גידופים מקימים עילה להגשת תביעת דיבה לפי חוק איסור לשון הרע?

מאוד תלוי בסוג הגידוף ובתפוצה של הגידופים, בשנים האחרונות בתי המשפט מדגישים פעם אחר פעם,  שלא כל גידוף עומד בתנאים להגשת תביעת דיבה לפי חוק איסור לשון הרע.


על כן במקרה שנקלעת למצב בו גידפו אותך, מומלץ לבדוק עם עורך דין להוצאת דיבה ולשון הרע האם המקרה עומד בדרישות החוק ומגבש עילת להגשת תביעת דיבה. במידה והמקרה אכן עומד בדרישות החוק, ניתן יהיה תביעה דיבה לפיצויי ללא הוכחת נזק.

אם מפרסמים עלי הודעות משפילות בקבוצת וואטסאפ רבת משתמשים האם אני יכול לתבוע בגין הוצאת דיבה?

במידה וההודעות עונות על הגדרת "לשון הרע" בחוק איסור לשון הרע, התשובה היא בחיוב, שכן פרסום הודעות משפילות המהוות לשון הרע בקבוצת וואטסאפ רבת משתמשים לא שונה במהות שלה מדוא"ל אשר נשלח בתפוצה רחבה, מדובר על טכנולוגיה מהירה של העברת הודעות מיידית והנזק הגלום בה ברור, במידה והפיצו עליך הודעת וואטסאפ פוגענית בהחלט ניתן לתבוע את המפרסם על הוצאת דיבה.

האם ניתן לתבוע אותי בגלל שעשיתי SHARE על פוסט משמיץ ברשת הפייסבוק?

השאלה הזו נידונה בכמה בתי משפט שלום והתשובות לה הן לא חד משמעיות ותלויות בנסיבות המקרה הספציפי, ישנו הבדל בין שיתוף "נקי" של הודעה משמיצה המהווה לשון הרע לבין שיתוף שנעשה תוך כדי הוספת מלל, שיש בו כדי לעלות לכדי הוצאת לשון הרע, כהגדרתה בחוק איסור לשון הרע מצד המשתף, בראש השיתוף. במקרה השני בהחלט יכולה להתגבש עילה להגשת תביעת דיבה לפי החוק.

האם תליית מודעות משפילות בלובי בניין יכולות לגבש עילה לתביעה בגין הוצאת דיבה?

התשובה לכך היא כן, כאשר הוצאת דיבה מתבצעת בכתב, חוק איסור לשון הרע קובע שכל מה שצריך להוכיח כדי שתתגבש עילה להגשת תביעת לשון הרע, זה שהדברים שנכתבו היו עלולים להגיע לאדם 1 נוסף זולת האדם שנפגע מאותם דברים שנכתבו. במידה וניתן יהיה להוכיח זאת, אפשר יהיה להגיש תביעה אזרחית לפי חוק איסור לשון הרע. 


האם אפשר להגיש תביעת לשון הרע או תביעה על הוצאת דיבה בגלל ששלחו לי הודעה משמיצה?

בכדי שתתגבש עילה להגשת תביעת דיבה, על ההודעה המשמיצה לענות על ההגדרות בחוק איסור לשון הרע: כלומר, שההודעה המשמיצה אכן מהווה הוצאת דיבה לפי חוק איסור לשון הרע ושהיא נשלחה לפחות לאדם אחד נוסף.


האם ניתן להגיש תביעת דיבה בגין פוסט משמיץ שפורסם עלי בפייסבוק?

רשת הפייסבוק היא כיכר העיר החדשה, ופרסומים בפייסבוק יכולים לגרום לנזק אדיר לשמו הטוב של אדם - כפועל יוצא כמובן שניתן להגיש תביעת דיבה על הוצאת לשון הרע בפייסבוק בגין פרסומים שכאלה, ככל שהמקרה הספציפי עונה על הדרישות הקבועות בחוק איסור לשון הרע .


אדם שיש לי סכסוך איתו הגיש כנגדי תלונת שווא למשטרה, האם ניתן לתבוע אותו על הוצאת דיבה?

התשובה לכך היא כן, אומנם לאדם צריכה להיות הזכות להגיש תלונות למשטרה במידה והוא מרגיש מאויים. יחד עם זאת, אם יוכח שהתלונה הוגשה למשטרה בחוסר תום לב, לא תעמוד לאותו אדם ההגנה שבסעיף 15(8) לחוק איסור לשון הרע ובהתאם ניתן יהיה להגיש תביעת דיבה.

אני מנהלת הליך בבית משפט, ובכתבי הטענות הצד שכנגד כותב עלי דברים שקריים לחלוטין האם ניתן לתבוע אותו לפי חוק איסור לשון הרע?

התשובה לכך היא לא, כל דבר שנאמר ו/או נכתב במסגרת הליך משפטי, לרבות דיונים בעל-פה, תצהירים, כתבי טענות, מכתבי התראה ועוד, חסין מפני תביעת לשון הרע מכוח סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע וההלכה מושרשת בעניין של בית המשפט העליון בהליך: רע"א 1104/07 עו"ד פואד ח'יר נ' עו"ד עודד גיל.


האם חברה בע"מ ו/או תאגיד יכול להגיש תביעת דיבה לפיצויים ללא הוכחת נזק?

עד לשנת 2016, הייתה סתירה בין חוק איסור לשון הרע לבין פקודת הנזיקין, בשנת 2016, שאלה זו הובאה לפתחו של בית המשפט העליון ונקבעה ההלכה אשר מאפשרת גם לחברות ותאגידים לתבוע פיצויים ללא הוכחת נזק לפי חוק איסור לשון הרע .
פסק הדין ניתן ביום 4 באוגוסט 2016 רע"א 376015.

האם ניתן להגיש תביעה על פגיעה בפרטיות בשל פרסום תמונה משפילה?

התשובה היא שכן. ניתן להגיש תביעה אזרחית על פגיעה בפרטיות בשל פרסום של תמונה משפילה, בשל ציור משפיל, בשל אמירה בעל - פה, בשל פרסום כתוב, אפילו בשל תנועות מגונות, זאת לפי סעיף 2 (א) לחוק הגנת הפרטיות.


האם אדם שלא יכול להוכיח שנגרם לו נזק בגלל הפרסומים שפגעו בו עדיין יכול לתבוע?

התשובה היא כן, בשנת 1998 תוקן חוק איסור לשון הרע והוסף לו סעיף 7א אשר מאפשר לאדם להגיש תביעת לשון הרע ללא הוכחת נזק ולתבוע פיצויים ללא הוכחת נזק של עד 70,000 ₪ עבור פרסום לשון הרע, ובמידה והוא מוכיח שהפרסום נעשה בכוונה לפגוע בו, ניתן לתבוע עד 140,000 ₪ עבור כל פרסום.   


האם ניתן להגיש תביעה ייצוגית בשל פגיעה בשם הטוב?

התשובה היא לא, לא ניתן לתבוע תביעה ייצוגית לפי חוק איסור לשון הרע.

מה ההבדל בין תביעת דיבה אזרחית לפי חוק איסור לשון הרע לבין קובלנה פלילית?

בתביעה אזרחית על הוצאת דיבה הפרסום צריך להיעשות לאדם 1 זולת הנפגע, בכדי להגיש קובלנה פלילית הפרסום צריך להיעשות לשני אנשים. כמובן שזה ההבדל הטכני בין שני ההליכים, כאשר אין ספק שמימד הנזק הדרוש כמו גם רמת ההוכחה הדרושה בקובלנה פלילית גבוהים מאלו הדרושים בעוולה האזרחית.


האם בית משפט יכול לחייב אותי להתנצל על פרסום שעשיתי?

בתי משפט שלום לא יכולים לחייב אדם להתנצל על דברים שאמר או כתב כנגד אדם אחר ומהווים הוצאת דיבה. זאת, בהתאם לסעיף 9(א)(2) לחוק איסור לשון הרע, המאפשר לבתי המשפט לתת צו המורה על תיקון והכחשה של הפרסום הפוגעני.


האם אני יכול להגיש תביעת על הוצאת דיבה כנגד אדם שהשמיץ אותי אבל לא ציין את שמי?

כמובן, הוצאת דיבה יכולה להאמר או להכתב גם במשתמע, במידה והאכסניה שנחשפה לפרסום ידעה שמדובר באדם X  גם אם לא צוין השם במפורש. זאת, בהתאם לסעיף 3 לחוק איסור לשון הרע.


האם אני יכול לתבוע בעל מקצוע, רופא, פסיכולוג, פסיכיאטר, עובד סוציאלי שנתן עלי חוות דעת משפילה?

כן בהחלט, במידה וניתנה חוות דעת משפילה אשר הופצה לנמענים נוספים ואשר בסיסה העובדתי לא נכון, ניתן להגיש תביעת דיבה לפי החוק על פגיעה בשם הטוב.


האם ניתן להגיש תביעה על פגיעה בשמו הטוב של אדם שמת?

הוצאת דיבה על אדם שמת, אשר פורסמה לאחר מותו, דינה כדין הוצאת דיבה על אדם חי, ההבדל הוא שאין היא יכולה להוות עילה לתביעה אזרחית או לקובלנה פלילית, (סעיף 5 לחוק) לפי חוק איסור לשון הרע. 

אבל במידה ואדם נפגע מהוצאת דיבה ומת לאחר מכן, ישנה תקופת זמן של 6 חודשים מהרגע שהאדם נפטר, במסגרתה רשאים בן זוגו, ילדו או הורהו, ואם לא השאיר בן זוג הורים ו/או ילדים, אז אחיו, להגיש תביעת דיבה כנגד המפרסם/המעוול (סע' 25 לחוק). 


את מי ניתן לתבוע בגלל פרסום משמיץ שפרסמו עלי בעיתון?

כאשר מפורסם כנגדך פרסום פוגעני בעיתון, ניתן להגיש תביעה בגין הוצאת דיבה כנגד העיתון,  המוציא לאור, העורך והכתב.

האם אני יכול להגיש תביעת דיבה כנגד אדם שהשמיץ אותי, אבל ההשמצות נאמרו או נכתבו רק לי?

התשובה היא שלא. בהתאם לחוק, רק במידה וההשמצות נאמרו לאדם אחד נוסף ניתן יהיה להגיש תביעה על פגיעה בשם הטוב.

האם ניתן לתבוע רשות, אשר הטילה עלי עיקול בטעות?

התשובה היא כן, הטלת עיקול של כדין, כמוהו כפרסום דיבה וניתן לתבוע את המעוול.
ישנה פסיקה ענפה אשר הכירה בעיקולים אשר הוטלו שלא כדין כאקט משפיל ומבזה. במקרים אלו נפסקים בדרך כלל פיצויים מכובדים.


האם פרסום שיש בו אמת מוגן לפי חוק איסור לשון הרע?

לא בהכרח, כדי שפרסום יזכה להגנת אמת דיברתי או כפי שהיא נקראת בחוק הגנת "אמת בפרסום" צריך להיות בפרסום גם עניין ציבורי וזאת כפי שקובע החוק בסעיף 14.


נודע לי שעומדת להתפרסם עלי כתבה משמיצה באמצעי התקשורת האם יש ביכולתי למנוע את הפרסום?

כן, ניתן להגיש בקשה לצו מניעה ו/או צו איסור פרסום לבית המשפט ובכך לנסות למנוע את הפרסום שמהווה הוצאת דיבה.

אני חושש להגיש תביעת דיבה בשל הפומביות שבה, יש מה לעשות?

עקרון הפומביות הוא עקרון על במשפט הישראלי, אך ישנם מקרים בהם ניתן לבקש מבית המשפט לקיים את המשפט בדלתיים סגורות. 


האם לפייסבוק יש אחריות על פרסומים אנונימיים שנעשים כנגדי?

באופן כללי למפרסם יש את האחריות הישירה לפרסומים, אך נוהל "הודעה והסרה" החל להשתרש גם בפסיקה הישראלית, וכיום במידה ואדם מודיע לפייסבוק על הפרסומים המפרים ופייסבוק בוחרת לא להתייחס ו/או לא להסיר אותם, ניתן יהיה להגיש תביעת דיבה.


האם לגוגל יש אחריות על קישורים לאתרים אנונימים שמשמיצים אותי?

גוגל הוא מנוע חיפוש ופעמים רבות מנגנון ההשלמה של גוגל ו/או התוצאות שמופיעות בגוגל יכולות להשפיל ולבזות אדם כאשר מוצגות תוצאות חיפוש שליליות ולרוב אנונימיות, שאז ניתן לפעול כנגד גוגל ולבקש מהם להסיר את תוצאות החיפוש המפרות ובמידה ואלו לא נענים לכך ניתן להגיש תביעה על הוצאת דיבה.


יצירת קשר

שלח
כל הזכויות שמורות ©
צור קשר
שלח