close window

אבנרי נגד שפירא: המבחנים להוצאת צו למניעת פרסום שעשוי להוות לשון הרע

צו מניעה בתביעת לשון הרע


אבנרי כתב ספר הסוקר את פעילותו העסקית של שפירא ותכנן לפרסמו בסמוך למועד הבחירות שהתקיימו באותה עת.

שפירא פנה לבית המשפט בבקשה להוצאת צו מניעה כנגד פרסום הספר, בטענה שהפרסום עלול להשפיע על תוצאות הבחירות.


בית המשפט העליון דן בשאלת האיזון הדרוש בין זכותו של אדם להגנה על שמו טוב לבין היקף הפגיעה בחופש הביטוי. בפסק דינו קבע בית המשפט העליון, כי לשם הכרעה בבקשה למתן צו מניעה לפרסום, על בית המשפט להתחשב בשני פרמטרים עיקריים:


הפרמטר הראשון - היקף הפגיעה בשם הטוב


בית המשפט העליון קבע כי הפרמטר הראשון שייבדק יהיה היקף הפגיעה בשמו הטוב של מבקש הצו, אלמלא יינתן הצו למול הפגיעה בחופש הביטוי של המפרסם במקרה של הוצאת צו.


הפרמטר השני: המועד בו הוגשה הבקשה


הכלל בסוגיה זו הינו, כי כל עוד לא הוכרעה שאלת האחריות בתביעה בגין הוצאת לשון הרע והפרסום והמפרסם טוען כי יש בידו להגן על הפרסום, יש להעדיף את הזכות לחופש הביטוי על פני הזכות לשם טוב. למידע נוסף קראו את המאמר על - הגנת אמת בפרסום.


סבור שנפגעת מלשון הרע? נתבעת בגין הוצאת לשון הרע? המלצתנו היא לפנות באופן מידי לעורך דין לשון הרע מנוסה בתחומו. למידע נוסף קראו את המאמר בנושא תפקידו של - עורך דין לשון הרע


העיסוק המרכזי של משרדנו הינו בדיני לשון הרע וייצוג תובעים ונתבעים בתביעות על לשון הרע בכל הארץ. לצוות המשרד ותק רב בלשון הרע ואנו קוצרים הצלחות רבות. 
כל הזכויות שמורות ©
צור קשר
שלח