close

חדשות ועדכונים

פגיעה בפרטיות - מה קובע חוק הגנת הפרטיות: מאמר חדש בקטגורית המאמרים
פגיעה בפרטיות - מה קובע חוק הגנת הפרטיות: מאמר חדש בקטגורית המאמריםלידיעה המלאה
מאמר חדש בקטגורית המאמרים
מאמר חדש בקטגורית המאמריםלידיעה המלאה
תביעת דיבה כנגד פייסבוק
תביעת דיבה כנגד פייסבוקלידיעה המלאה
תביעת דיבה פיצויים ללא הוכחת נזק
תביעת דיבה פיצויים ללא הוכחת נזקלידיעה המלאה
הגנת אמת דיברתי בתביעות לשון הרע
הגנת אמת דיברתי בתביעות לשון הרעלידיעה המלאה
פסק דין השוקה
פסק דין השוקהלידיעה המלאה
טרוסמן נ\\\' ביטון - כלב יחשב כגזעי רק אם יש לו תעודות יוחסין
טרוסמן נ' ביטון - כלב יחשב כגזעי רק אם יש לו תעודות יוחסיןלידיעה המלאה
כתבה שהתפרסמה באתר כלכליסט פרו עטו של עו\\\'\\\'ד בן קרפל.
כתבה שהתפרסמה באתר כלכליסט פרו עטו של עו''ד בן קרפל.לידיעה המלאה
2 תביעות לשון הרע שהוגשו כנגד לקוחותינו על סך 550,000 ש\\\'\\\'ח נמחקו על ידי בית משפט השלום בתל אביב
2 תביעות לשון הרע שהוגשו כנגד לקוחותינו על סך 550,000 ש''ח נמחקו על ידי בית משפט השלום בתל אביבלידיעה המלאה
ניצחון בתביעת לשון הרע של רופא ווטרינר לקוח משרדנו
ניצחון בתביעת לשון הרע של רופא ווטרינר לקוח משרדנולידיעה המלאה
תביעת לשון הרע שהגישה גננת לקוחת משרדנו התקבלה בבית משפט השלום בתל אביב.
תביעת לשון הרע שהגישה גננת לקוחת משרדנו התקבלה בבית משפט השלום בתל אביב.לידיעה המלאה
תביעת דיבה על יותר ממיליון ש\\\'\\\'ח שהוגשה כנגד לקוח משרדנו נמחקה.
תביעת דיבה על יותר ממיליון ש''ח שהוגשה כנגד לקוח משרדנו נמחקה.לידיעה המלאה
הוטל עליכם עיקול שלא כדין? יש לכם עילה לתביעת לשון הרע.
הוטל עליכם עיקול שלא כדין? יש לכם עילה לתביעת לשון הרע.לידיעה המלאה
שיימינג ברשת
שיימינג ברשתלידיעה המלאה
תביעת לשון הרע שהוגשה כנגד לקוח משרדנו בבית משפט שלום בירושלים נמחקה תוך כדי תשלום הוצאות.
תביעת לשון הרע שהוגשה כנגד לקוח משרדנו בבית משפט שלום בירושלים נמחקה תוך כדי תשלום הוצאות.לידיעה המלאה
אילו מצבים יחשבו לעילת תביעת לשון הרע בין בני זוג?
אילו מצבים יחשבו לעילת תביעת לשון הרע בין בני זוג?לידיעה המלאה
עו\\\'\\\'ד בן קרפל בראיון אישי לכלכליסט
עו''ד בן קרפל בראיון אישי לכלכליסטלידיעה המלאה
18,000 שקלים הוא סכום הפיצויים וההוצאות שנפסקו לטובת לקוח משרדנו
18,000 שקלים הוא סכום הפיצויים וההוצאות שנפסקו לטובת לקוח משרדנולידיעה המלאה
פיצויים על סך 22,000 ש\\\'\\\'ח נפסקו ללקוחת משרדנו שכלבתה הותקפה על ידי כלבם של השכנים
פיצויים על סך 22,000 ש''ח נפסקו ללקוחת משרדנו שכלבתה הותקפה על ידי כלבם של השכניםלידיעה המלאה
פיצויים על סך 10,000 שקל בתביעת לשון הרע שהוגשה על ידי משרדנו
פיצויים על סך 10,000 שקל בתביעת לשון הרע שהוגשה על ידי משרדנולידיעה המלאה
תביעת לשון הרע על סך 250 אלף שקלים שהוגשה כנגד לקוחות משרדנו נדחתה על ידי בית משפט השלום בתל אביב
תביעת לשון הרע על סך 250 אלף שקלים שהוגשה כנגד לקוחות משרדנו נדחתה על ידי בית משפט השלום בתל אביבלידיעה המלאה
13,000 שקלים, זהו הסכום שנפסק ללקוח משרדנו בגין הטלת עיקול שלא כדין
13,000 שקלים, זהו הסכום שנפסק ללקוח משרדנו בגין הטלת עיקול שלא כדיןלידיעה המלאה
כתבה חדשה שהתפרסמה בכלכליסט מאת עו\\\'\\\'ד בן קרפל.
כתבה חדשה שהתפרסמה בכלכליסט מאת עו''ד בן קרפל.לידיעה המלאה
פיצויים בסך של 59,500 שקלים נפסקו ללקוח משרדנו בתיק ליקויי בנייה.
פיצויים בסך של 59,500 שקלים נפסקו ללקוח משרדנו בתיק ליקויי בנייה.לידיעה המלאה
ניצחון נוסף בתביעת לשון הרע בצפון הארץ, 35,000 שקלים פיצויים ללקוח משרדנו שנפגע מפרסומים בקיבוץ.
ניצחון נוסף בתביעת לשון הרע בצפון הארץ, 35,000 שקלים פיצויים ללקוח משרדנו שנפגע מפרסומים בקיבוץ.לידיעה המלאה
נפסקו 15,000 שקלים פיצויים ללקוחות משרדנו שכלבם מת עת שהה בפנסיון כלבים בצפון.
נפסקו 15,000 שקלים פיצויים ללקוחות משרדנו שכלבם מת עת שהה בפנסיון כלבים בצפון.לידיעה המלאה
לקוחת המשרד זכתה בפיצויים של 16,000 שקלים.
לקוחת המשרד זכתה בפיצויים של 16,000 שקלים.לידיעה המלאה

יצירת קשר

שלח
כל הזכויות שמורות ©
צור קשר
שלח