close window

האם תאגיד יכול לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק לפי החוק

כתבה חדשה ב -כלכליסט שסוקרת את ההלכה החדשה והחשובה שהתקבלה בבית המשפט העליון לעניין היכולת של תאגיד לתבוע פיצויים ללא הוכחת נזק לפי חוק איסור לשון הרע:       
הגשת תביעת לשון הרע לפיצוי ללא הוכחת נזק על ידי תאגיד

כל הזכויות שמורות ©
צור קשר
שלח