close window

פסק דין השוקה

בפסק דין ה"שוקה" שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט העליון  שדן בסוגיה של הזכות לשם טוב, הפך בית המשפט את פסק דינו של בית המשפט המחוזי וקבע שחופש הביטוי המסחרי עולה על שמם הטוב של סוכני הביטוח, שאינו נפגע באופן ממשי מהפרסומת. לתקציר פסק הדין - לחץ כאן. מידע נוסף בנושא קראו את מאמרנו - הזכות לשם טוב: מעמדה, חשיבותה והיקף הגנתה.


כל הזכויות שמורות ©
צור קשר
שלח