close window

פרשת בן גביר רע"א 10520/03

העיתונאי אמנון דנקנר ז"ל (להלן: "המשיב") ופכיל הימין איתמר בן גביר (להלן:"המערער") התארחו בתכנית הטלוויזיה "פופוליטיקה" במהלך התנצחויות בין המשתתפים בתוכנית פלט המשיב, כלפי המערער, שני משפטים שהעלו את חמתו של המערער.

המשפט האחד: "מותר להתגונן מול איתמר הקטן הנאצי הזה"; והאחר: "סתום את הפה נאצי מלוכלך".


המערער הגיש כנגד המשיב תביעת לשון הרע לבית משפט השלום. בית-משפט השלום קיבל את התביעה, אולם העמיד את סכום הפיצוי על שקל אחד בלבד. המערער הגיש ערעור על פסק הדין והמשיב הגיש ערעור שכנגד. בית-המשפט המחוזי קיבל את הערעור שכנגד וקבע כי למשיב עומדת הגנת תום הלב. השגותיו של המערער – נדחו. אז הוגשה בקשת רשות ערעור לבית-המשפט העליון בקשר אשר נדונה כערעור.


בית המשפט העליון פסק: הנזק בו מדובר בעניינו הוא נזק טהור לשמו הטוב של המערער. הדברים שהטיח המשיב במערער הם קשים ופוגעים. יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם מכך שהמערער מוכר בציבור משך שנים רבות כמי שמזוהה עם עמדות גזעניות, הוא עצמו לקח חלק בהפגנה בה הוצג ראש הממשלה המנוח רבין במדי קצין נאצי וסירב לגנות את ההתנהגות. יתרה מכך, בחקירתו בבית-משפט השלום הוא סירב לגנות מעשי רצח של ערבים על-ידי קיצוניים ואף לא שלל את השימוש בגינוי הגנאי שהוטח בו כלפי מי שלשיטתו ראויים לו. בנוסף, העובדה שהדברים נאמרו במהלך דיון שהיה שזור באמירות פוגעניות ומתלהמות, כאשר למערער האפשרות המידית להגיב לדברים, מקהה אף היא במידת מה מעוקצם של הדברים. 


בהתחשב בשיקולים אלה ובשים לב למטרות הפיצוי, הוחלט לקבל את הערעור ולחייב את המשיב לשלם למערער פיצוי בסך 1 ₪ בגין הפגיעה בשמו הטוב .


כל הזכויות שמורות ©
צור קשר
שלח