close window

דוד אפל נגד איילה חסון: התנאים להכרה בפרסום המהווה לשון הרע במשתמע

מהי הוצאת לשון הרע במשתמע:

במסגרת כתבה ששודרה בערוץ הראשון, הוצג התובע כמי שהציע לאריה דרעי למנות את עורך הדין רוני בראון לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. בהמשך אותה הכתבה, דווח כי אריה דרעי התנה את חתימתו על "הסכם חברון" בתמורה למינויו של בראון לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, על-מנת שיסייע לו בסגירת ההליך הפלילי שעמד נגדו באותה העת בעסקת טיעון בלבד.


התובע הגיש תביעת לשון הרע במסגרתה טען, הגם שבחלקה השני של הכתבה לא הוזכר שמו בהקשר של המינוי, הרי שהכתבה בכללותה מתפרשת באופן המייחס לו התנהגות בלתי מוסרית או בלתי חוקית, ועל כן מהווה הוצאת דיבה.


בית המשפט העליון קבע, כי הכרה בפרסום המהווה לשון הרע במשתמע תלויה בהקשר בו הובאו הדברים, ולפיכך מחייב ככלל כי הקטע שלגביו נטען כי הוא מהווה לשון הרע יפורש בהתחשב בפרסום כולו.


עוד קבע בית המשפט, כי מקום בו נטען שפורסמה לשון הרע במשתמע יש לפרש את הפרסום בהקשר בו פורסם מבלי להזדקק לנתונים חיצוניים נוספים העשויים לגרוע או להרחיב מן המשמעות שאליה כיוון הפרסום, אלא אם ניתן להוכיח כי נתונים אלו היו בידי הקורא הסביר שנחשף לפרסום מושא התביעה.


דיני לשון הרע הינו תחום משפטי סבוך הדורש הבנה מעמיקה של המטרייה המשפטית, ניסיון בניהול תביעות ועל כן, במקרה של פגיעה מהוצאת דיבה או מפרסום לשון הרע מומלץ להתייעץ עם עורך דין לשון הרע.

לקבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות צור קשר עם משרדנו: 072-2221780 

כל הזכויות שמורות ©
צור קשר
שלח