close window

עמותות

הקדמה - ייצוג וליווי של עמותות:

התנהלותן של עמותות מוגדר בחוק העמותות, מרגע הקמת העמותה דרך ניהולה השוטף, התנהלותה אל מול רשם העמותות שהוא הגוף הרגולטורי המפקח על העמותות מכוח חוק, דרך ניהולה הפנימי של העמותה ומוסדותיה כמו גם פתרון סכסוכים בתוך העמותה, חוק העמותות מכיל בתוכו את התקנון המצוי אשר על בסיסו בנויים כל תקנוני העמותות כיום בישראל.


משרדנו מעניק ללקוחותיו את השירותים הבאים:

- ייעוץ שותף לעמותות

- הקמת עמותות.

- ניסוח תקנונים. 

- התנהלות שוטפת אל מול רשם העמותות. 

- ייצוג משפטי לעמותות אל מול בתי המשפט השונים- ליטיגציה אזרחית

- ייצוג משפטי בבתי דין פנימיים של עמותות. 

- ייעוץ משפטי בדרך להשגת "אישור ניהול תקין" אשר הוא תנאי הסף לצורך קבלת תמיכה מהמדינה בעמותה.

   פירוק עמותות.

- ניהול עמותה כלבנית - מידע נוסף אודות הקמה וניהול של עמותה כלבנית מצא במאמרנו: הקמת עמותה כלבנית


לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות, צור קשר/י עם משרדנו: 072-2221780עמותות
מאמרים אחרונים
כל הזכויות שמורות ©
צור קשר
שלח