close window

לשון הרע באפליקציות לזיהוי שיחות

לשון הרע באפליקציות לזיהוי שיחות

בעבר הלא רחוק, כאשר אדם היה מקבל שיחה למכשיר הטלפון הסלולארי ממספר טלפון שאינו שמור במכשירו, לא הייתה לו כל דרך לדעת מי אותו אדם. בעת האחרונה, כפטריות אחרי הגשם צצות אפליקציות (יישומונים) שכל תפקידם הוא לייצר מציאות שבה אין דבר כזה: "שיחה לא מזוהה"; כל השיחות, הן שיחות מזוהות. אפליקציות לדוגמה, הן "מי" (ME) ו"טרו-קולר" (TRUE CALLER).


לא נרחיב יתר על המידה על דרך הפעולה של אותן אפליקציות, אך בסופו של יום, האפצליקציות הללו נותנו ממד פומבי לספר הטלפונים הפרטי של כל אדם (!) וכך, למעשה, נוצרה יש מאין קרקע חדשה של פרסומים פומביים.


כדי להסביר את הדברים בצורה ברורה, אציין כי כדי להגיש תביעת לשון הרע מבוססת לפי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 (להלן: "החוק"), יש לצלוח שני יסודות:


(א) הביטוי פורסם בפומבי, או בעגה המשפטית "יסוד הפרסום". לציין בעניין זה, כי כאשר מדובר בפרסום בכתב, החוק דורש להוכיח כי הפרסום עשוי להגיע לאדם אחד זולת הנפגע. כלומר, אין חובה להוכיח כי הפרסום אכן הגיע בפועל לאדם אחר;


(ב) יש בביטוי פוטנציאל השפלה וביזוי מבחינה אובייקטיבית, ובעגה המשפטית "לשון הרע".


כעת, נבחן עובדות של מקרה קלאסי של שימוש באפליקציות הללו, ביחס לכללים המשפטיים לפי חוק איסור לשון הרע

פלוני הסתכסך עם אלמונית, ומתוך רגשות כעס ונקם, החליט לשנות את שמה בספר הטלפונים מ"אלמונית" ל"נערת ליווי". גם פלוני וגם אלמונית משתמשים באחת האפליקציות הללו. האם לאלמונית יש עילת תביעה לפי חוק איסור לשון הרע?


מבחינה תיאורטית - כן (!) הפסיקה עוד לא דנה במקרים כגון דא, אך מיד אסביר מדוע מבחינה תיאורטית מדובר בעוולה אזרחית לפי חוק איסור לשון הרע.


שאלת השאלות היא, האם מדובר בפרסום כהגדרת סעיף 2 לחוק; שכן התוכן, קרי "לשון הרע" הוא משתנה שנתון לבחירת המעוול, וניתן לכתוב כל דבר. ולעניין הפרסום, אין ספק כי מדובר בפרסום בכתב ולא בפרסום בעל-פה. לכן, כפי שהוסבר, יש להוכיח כי הפרסום עשוי להגיע לאדם זולת הנפגע.

 

בסופו של דבר, אם אלמונית תסתכל בכינוייה (וניתן לעשות זאת באמצעות האפליקציה) היא תראה שאלמוני נתן לה שם שעולה כדי לשון הרע. ובגלל הדרך שבה האפליקציה עובדת (שיתוף ספרי טלפונים) הדבר אכן עלול להגיע לאדם זולת הנפגע. אם אלמונית תתקשר לטלפון שהיא איננה שמורה ברשימת אנשי הקשר שלו, והאפליקציה תראה את השם המבזה, אזי שלמעשה הושלמו התנאים לקיומה של עילת תביעה.


בין אם קל להאמין ובין אם קשה, העולם משתנה, ולעיתים מעשים שהיו תקינים וחוקיים לחלוטין, הופכים בין לילה למעשים אסורים שעלולים לעלות כסף רב. עד לפני זמן לא רב, אף אחד לא יכול היה לתבוע את זולתו על השם שניתן לו ברשימת אנשי הקשר. היום, המצב השתנה, וניתן לעשות זאת במקרים בהם זה אכן עולה לכדי הוצאת דיבה.


על כן, במקרה שנפגעת מהוצאת דיבה או שנתבעת בטענה של פגיעה בשם הטוב באפליקציה לזיהוי שיחות, אנו ממליצים לפנות באופן מידי לעורך דין לשון הרע מנוסה בתחום. 


חשוב לציין כי הדברים לא נאמרים בחלל ריק, ומשרדנו, שחרט על דגלו לצעוד תמיד יחד עם ההתקדמות הטכנולוגית, מטפל במספר תיקים אשר עילות התביעה בהן דומות מאוד למתואר לעיל. 


אל תתמודד/י עם מצב זה לבד! אנו יכולים לעזור לך וללוות אותך עד למיצוי כל הזכויות העומדות לך לפי דין.לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני צור/י קשר: 072-2221780יצירת קשר

שלח
כל הזכויות שמורות ©
צור קשר
שלח